Bracelet Blue Enamel

Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)

Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)
Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)

Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)    Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)

Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet(needed repair).


Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)    Vintage Margot de Taxco Sterling & Blue Enamel Bracelet (Needs Repair)